Το πρόγραμμα AFF (Accelerated Free Fall) αποτελεί την πιο σύγχρονη, ταχεία και αποτελεσματική μέθοδο εκπαίδευσης στην ελεύθερη πτώση (skydiving), επιτρέποντας σε αρχάριους μαθητές να γίνουν αυτόνομοι skydivers μέσα σε λίγες μόνο ημέρες.

Με τη μέθοδο αυτή, το πρώτο άλμα ελεύθερης πτώσης μπορεί να γίνει ακόμα και από την πρώτη ημέρα της εκπαίδευσης, αφού έχει προηγηθεί το μάθημα εδάφους διάρκειας 6-7 ωρών. Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης, ο μαθητής συνοδεύεται από εκπαιδευτές, οι οποίοι τον καθοδηγούν στον αέρα, επιταχύνοντας έτσι την αφομοίωση της σωστής τεχνικής του κάθε άλματος.

image description
Best Seasons:All year long
Popular Location:Central Greece